Aurinkosillan henkilöstö

Aurinkosilta logo

Kannattelevia kohtaamisia elämän ylä- ja alamäkiin

Aurinkosillan henkilöstö koostuu koulutetuista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Aurinkosillan henkilöstö on muodostettu moniammatilliseksi, jotta asiakkaalle pystytään tarjoamaan kattava ja tarpeenmukainen tietotaito tilanteesta tai haastekentästä riippumatta. Ammatillisuus ja tietotaito ei kuitenkaan yksistään hyödytä asiakasta, mikäli sitä ei saada valjastettua asiakkaan käyttöön asiakasläheisen ja turvallisen kohtaamisen kautta. Henkilöstö onkin sitoutunut kohtamaan jokaisen asiakkaan Aurinkosillan arvojen mukaisesti – kunnioittavasti, tuomitsematta, asiakaskeskeisesti ja yksilöllisesti.

Alla voit tutustua Aurinkosillan palveluita tuottavaan henkilöstöön ja heidän erityisosaamiseensa.

Merja Isomäki - Aurinkosilta

Merja Isomäki

toimitusjohtaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Palvelut

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi olen opiskellut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi sekä ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Olen työskennellyt koko työurani sosiaali- ja terveysalalla eri ikäisten ja erilaisten ihmisten parissa. Pisimmän aikani tein töitä lastensuojelussa eri laitoksissa niin perhetyössä kuin jälkihuollossa, minkä jälkeen työskentelin erikoissairaanhoidossa päihdesairaanhoitajana. Olen aina kokenut tärkeäksi olla läsnä erilaisille ja eri taustoista tuleville ihmisille niin työssä kun vapaa-aikana. Kohdatessani ihmisiä alkoi minussa kytemään haave perustaa oma kuntoutusyksikkö. Sattumien kautta aloin yrittäjäksi 2019 tehden Kelan nuorten ammatillista kuntoutusta Nuotti-valmennusta. Tästä työstä nuorten kanssa pidän erityisen paljon, enkä sitä varmaan koskaan tule jättämään. Nuorten kanssa työskennellessä vahvistui ajatukseni ja ryhdyin tuumasta toimeen kohti kuntoutusyksikön perustamista.

Valtteri Rantanen - Aurinkosilta

Valtteri Rantanen

toiminnanjohtaja/koordinaattori

Uskon vakaasti, että hyvinvoivat työntekijät työskentelevät laadukkaasti. Laadukas työskentely taas mahdollistaa paremmat edellytykset onnistuneelle kuntoutukselle. Näenkin, että tärkeimpänä tehtävänäni on luoda Aurinkosillassa työskentelevälle henkilöstölle puitteet ja työkalut tuottaa laadukasta palvelua ja näin varmistaa myös Aurinkosillan asiakkaille parhaat mahdolliset edellytykset palkitsevaan elämään ja arkeen.

valtteri.rantanen@aurinkosilta.com
+358 40 629 9562

Valtteri Rantanen - Aurinkosilta

Jan von Wricz Rekowski

Palveluvastaava

Olen rento jamppa, jolla on katse vahvasti tulevassa. Avain arvostukseen löytyy siitä miten kohtelee muita, joten en vaivaa päätäni tuijottelemalla muiden tekemisiä. Minä olen yleensä flanellipaita päällä ja tukka sekaisin, joten antaa muidenkin olla sellaisia kuin ovat! Lukio alkaa olla takana päin ja tämän opiskelurupeaman jälkeen aion antaa hetken aikaa elämälle.

Motto: ”Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kun ellun kanat”

jan.rekowski@aurinkosilta.com
+358 40 655 9902

Aurinkosilta - Mari

Mari Brunou

yksikönjohtaja, Kosken Kaski

Palvelut

Olen koulutukseltani kätilö ja sairaanhoitaja YAMK suuntautumisvaihtoehtona sosiaali- ja terveysalan kehittämien ja johtaminen. Monipuolinen työurani koostuu yksityisen- ja julkisen sektorin sekä järjestötyön monialaisista työtehtävistä. Päihde- ja mielenterveystyön kentässä olen työskennellyt yli 10 vuotta ja tämä työ on erityisen lähellä sydäntäni. Näihin vuosiin mahtuu päihdesairaanhoitajan työtä, erilaisten yksilövalmennusten ja ryhmien vetämistä, vertaistoiminnan toteuttamista, päihteettömän kohtaamispaikan luotsaamista sekä läheistyötä. Työurastani 7 vuotta olen tehnyt vahvasti kehittämistyötä, joten kehittäminen on itselle tapa olla, ajatella ja tukea työyhteisöä. Haluan työssäni omalta osaltani olla luomassa Kosken Kaskesta arvostavaa, kunnioittavaa ja luottamuksellista kuntoutumisen ympäristöä, jossa aito kohtaaminen on keskiössä. Jokaiselle kuntoutujalle tulee taata ihmisläheistä ja yksilöllistä hoivaa, jossa arvostus ja kunnioitus ovat kohtaamisen lähtökohta. Kosken Kasken tavoitteena on luoda jokaiselle kuntoutujalle paras mahdollinen itsenäisyyden, omatoimisuuden ja koetun elämänlaadun taso. Erityisen tärkeänä pidän myös tulevaisuuspolkujen vahvistamista kohti riippuvuusvapaata itsenäisempää elämää.

Toimin Kosken Kaskessa moniammatillisen tiimin esihenkilönä. Esihenkilönä olen arvostava, läsnä oleva, kehittämismyönteinen, määrätietoinen, aikaansaava ja huumorintajuinen. Haluan luoda tiimin kanssa Kosken Kaskesta halutun työpaikan ja hyvinvoivan työyhteisön. Kosken Kasken työilmapiiri on avoin, salliva, toisia kunnioittava ja arvostava. Yhteisellä suunnalla ja tiimihengellä voimme saavuttaa sellaisia asioita, joihin emme yksin kykene. Kehittämismyönteinen ilmapiiri tukee yhteistä jakamista ja uuden oppimista. Yhteinen jakaminen ja tasavertainen kohtaaminen syventää yhdessä tekemistä ja luo kumppanuuksia. Yhdessä voimme rakentaa kuntoutujalle parhaan mahdollisen kuntoutumisen polun, joka kantaa pitkälle.

mari.brunou@aurinkosilta.com
+358 40 849 0857

Aurinkosilta - Jenna

Jenna

kuntoutuksen ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Palvelut

Olen lempeä, kuunteleva ja kannustava, liikuntaa ja musiikkia rakastava kuntoutusoptimisti, jolle asiakaskohtaamiset ovat työn suola. Ajattelen että hyvinvointi rakentuu toiminnallisen arjen kautta. Pienetkin onnistumiset ovat tärkeitä ja rakentavat pienistä puroista virtaavaa ja eloisaa jokea.

Mielestäni onnistunut kohtaaminen nuoren kanssa koostuu tasavertaisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksesta, oivalluksista, kannustamisesta sekä vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytymisestä. Työotteeltani olen hyvinkin ratkaisukeskeinen, eli ajattelen että vastaukset löytyvät ihmisestä itsestään, joskus tarvitaan vain pientä opastusta viitoittamaan tietä omaa polkua kohti.
Koulutukseltani olen kuntoutuksen ohjaaja (AMK) ja humanistisen tieteen kandidaatti. Työkokemusta minulta nuorten parista minulta löytyy mm. psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, aikuissosiaalityöstä, hanketyöstä sekä vapaaehtoistyöstä.

Mennään unelmia ja tavoitteita kohti yhdessä!

nuottivalmennussalo@gmail.com
+358 45 803 0420

Aurinkosilta - Iina

Iina

sosionomi

Palvelut

Moi! Olen Iina, koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Aiempi työkokemukseni painottuu suurelta osin lastensuojelun erityistason sijaishuoltoon sekä peruskoulun vaativaa erityistä tukea tarjoavaan pienryhmäopetukseen. Huomaan hakeutuvani työkentällä aina nuorten pariin ja koenkin sen vahvasti omana juttunani. Parasta työssäni on, kun pystyn kohtaamaan ihmisen kiireettä. Tätä pystyn Aurinkosillassa toteuttamaan, ja sen vuoksi täällä työskentely onkin tuntunut ihanalta!

Vahvuutenani koen kyvyn rakentaa voimauttavia vuorovaikutussuhteita asiakkaiden kanssa, minua saat tulla tapaamaan juuri sellaisena kuin olet ja juuri sen hetkistä fiiliksiä tai ajatuksia peittelemättä. Pyrin siihen, että jokaisella tapaamisella keskityttäisiin asiakkaalle merkityksellisiin asioihin ja käynniltä voisi lähteä hyvällä mielellä.

iina.paananen@aurinkosilta.com
+358 40 585 8832

Aurinkosilta - Irkka

Irkka

sairaanhoitaja

Palvelut

Heippa! Olen Irkka, psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK) ja loppuvuodesta 2023 valmistuva ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Minulla on kattava työkokemus nuorten ja nuorten aikuisten parista niin lastensuojelun kuin opiskelijaterveydenhuollonkin kentältä. Arvostan rentoja aitoja kohtaamisia ja näitä nuorekkaissa työympäristöissä onkin aina riittänyt. Tämä lienee myös se päällimmäinen syy, miksi odotan Aurinkosillalla työskentelyä suurella innolla.

Toivon, että tulet vastaanotolleni avoimin mielin ja omana itsenäsi. Kuulen ja kuuntelen asiasi, tilanteeseen sopivaa huumoria unohtamatta.

kirkkaampaa@gmail.com
+358 50 549 7137

 

Aurinkosilta logo

Tuula

yhteisöpedagogi, neuropsykiatrinen valmentaja

Palvelut

Tässäpä ihmettelee maailman menoa elämästä kiinnostunut nepsy-maailman kulkija, taivaanrannan tarkkailija, valmentaja, kouluttaja, konsultti, kynäilijä, piirrospipertäjä ja paljon muuta, valmiina tarttumaan toimeen kuin toimeen.

Visioni on lisätä omalla panoksellani ihmisten hyvinvointia ja itsetuntemusta sekä luoda tasa-arvoisempaa ja suvaitsevampaa maailmaa ja toimintakykyisempiä onnellisia ihmisiä. Siinä onnistuakseni olen kouluttautunut yhteisöpedagogiksi ja ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja pian sen jälkeen myös ydintaitovalmentajaksi. Syventävät opinnot olen kuitenkin suorittanut oman nepsy-perheeni keskellä eläen. Arkeen oli luotava innovatiivisia ratkaisuja saadakseen sen sujumaan. Monenlaisiin yhteiskunnan asettamiin koukeroihin ja palveluviidakkoon oli pakko tutustua.

Koen olevani pieni, mutta merkittävä pala tässä valtavan hienossa maailmankaikkeudessa. Ja teen voitavani, että jokaisella olisi tuo sama tunne, kulki hän sitten kengillä tai paljain jaloin, tassuilla tai siivillä, uiden tai ryömien. Olemme kaikki samanarvoisia.

tuula@tuulantuulia.com
+358 45 801 4241

Aurinkosilta - Irkka

Jussi

sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja

Palvelut

Hei! Olen Jussi, perheenisä ja maailmanihmettelijä Tampereelta. Olen tehnyt laajalti sosiaalialaa 17 vuoden aikana. Ratkaisujen löytäminen ja yhteiset ”ahaa-elämykset” ovat mielestäni parhaita hetkiä työssäni. Nämä syntyvät aidon kuuntelemisen ja asioiden äärelle yhdessä pysähtymisen kautta.

+358 45 141 8923 (yhteydenotot Whatsappilla)

Aurinkosilta - Irkka

Satu

erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Palvelut

Moi, olen Satu Kuusisto, kahden teinin ja yhden vauvan äiti sekä erityisluokanopettaja ja nepsy-valmentaja Tampereen keskustan tuntumasta. Vannoutunut ympärivuotinen työmatkapyöräilijä, innokas harrasteuimari ja hyvässä seurassa pitelemätön jalkapallofani.

Työssäni uskon yhdessä oivaltamiseen sekä toisen ihmisen rauhalliseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen.

Aurinkosilta - Irkka

Henna

psykologi

Palvelut

Hei! Olen psykologi, ja tulet tapaamaan minut ainakin kerran Oma väylä -kuntoutuksesi aikana. Olen helposti lähestyttävä ja asiakkaan kohtaaminen on minulle tärkeää jokaisella tapaamisella. Tullessasi tapaamiselle, voit tuoda sinulle tärkeitä aiheita keskusteluun ja kysyä mielessäsi olevia asioita. Tervetuloa!

Aurinkosilta - Irkka

Noora

sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja

Palvelut

Olen huumorintajuinen ja nauravainen tyyppi suurella sydämellä ja kuulevilla korvilla. Ajattelen, että positiivisella elämänasenteella pärjää pitkälle ja itsensä hyväksymisellä sellaisena kuin on, tulee elämästä mielekkäämpää. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja sekä ammatillinen opettaja. Sosiaalialalla olen työskennellyt lastensuojelun laitostyössä sekä avopalveluissa tehden myös aikuissosiaalityötä.

Työotteeltani olen käytännönläheinen ja haluan tehdä asioista yksinkertaisia ja loogisia. Asiakkaiden kanssa on mahtavaa, kun asiakas löytää itsestään ja omasta elämästään voimavaroja. Tavoitteenani on kaikissa asiakaskohtaamisissa vahvistaa ihmisestä itsestään löytyvää hyvää ja haluan tukea keinojen etsimisessä asiakkaan oman elämänhallintaan, jotta elämä voisi olla riittävän hyvää.

omavayla.noorakoivisto@gmail.com
+358 45 171 6700

Aurinkosilta - Irkka

Johanna

sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Palvelut

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja Johanna Hellekoski, kaikesta ihmisiin liittyvästä innostuva elämän oppija. Olen erikoistunut hankaliin elämäntilanteisiin ja mielenoikkuihin sekä elämiseen neurokirjon ominaisuuksien kanssa. Olen tähän ikään mennessä opiskellut riittävästi voidakseni selittää yksinkertaisesti monimutkaisia asioita, kuitenkaan yksinkertaistamatta niitä liikaa. Vastaanotollani piirrän ja havainnollistan asioita varmistaakseni yhteisen ymmärryksen asiakkaan kanssa. Kuvien piirtelyn lisäksi pidän useimmista sanoista. Pidän työssäni sanasta ”opastaa”, eli kertoa asiakkaalle eri vaihtoehtoja. Vältän ”neuvomista”, vaikka olen ehtinyt neuvolan terveydenhoitajanakin toimia. Pidän myös sanasta ”valmentaa” ja sillä tarkoitan osuvia kysymyksiä, joilla voin auttaa asiakasta hahmottamaan omaa tilannettaan ja itseään.

Ajattelen olevani hyvin vahva ja kokenut kestämään erilaisia tunteenpurkauksia. Minulle saa valittaa ja kiukutella kunhan ei säikytä työkaveriani. Teen nimittäin usein töitä eläinavustajakoiran kanssa. Nimestään huolimatta suomenlapinkoira Höpinä osaa hyvin kuunnella ja myötäelää, mutta saattaa toisinaan nukahtaa kesken keskustelun. Minulle niin ei ole käynyt vielä kertaakaan, olen kiinnostunut kuulemaan mitä asiakkaalle milloinkin kuuluu!

Lähetä meille viesti

Jos haluat lisää tietoa palveluistamme tai esimerkiksi antaa meille palautetta, voit tehdä sen alla olevalla lomakkeella. Tarpeen mukaan, olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksella, emmekä luovuta tietojasi kolmansille osapuolille.
Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteesta.